Senin, 24 Februari 2020

DUA SISTEM PENANGGALAN KRATON JOGJA

2 sisitem penanggalan Kraton Jogja, credit image: @kratonjogja


WARTA: WARNANING CARITA

DUA SISTEM PENANGGALAN KRATON JOGJA

Terdapat dua sistem penanggalan yang digunakan oleh Keraton Yogyakarta, kalender Masehi dan kalender Jawa/Sultan Agungan. Kalender Masehi digunakan agar urusan administrasi keraton dapat selaras dengan kegiatan masyarakat sehari-hari. Di lain sisi, Kalender Sultan Agungan yang merupakan hasil perpaduan antara Kalender Saka dan Hijriyah, digunakan sebagai dasar hitungan bagi upacara-upacara adat yang diselenggarakan oleh keraton

2 PANANGGALAN ING KRATON JOGJA
Wonten kalih pratelan pananggalan ingkang dipunagem ing Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, inggih menika kalender Masehi kaliyan kalender Sultan Agungan. Kalender Masehi dipunagem supados sedaya ayahan administrasi kraton saged trep kaliyan kagiyatan warga padintenan. Kejawi menika, kalender Sultan Agungan inggih menika gabungan saking kalender Saka kaliyan Hijriyah, ingkang dipunagem dados dasar petung upacara-upacara wonten ing keraton

TWO ALMANACS IN KRATON JOGJA .
There are two calendars used by the Palace of Yogyakarta, the Gregorian and Javanese Sultan Agungan calendar. The Gregorian calendar is used so that the palace administration will comply with public daily activities. Meanwhile, the Sultan Agungan Calendar which combines the Hindu Saka and Islamic Hijriyah Calendar is used for reference of traditional events organized by the palace.

________
Graphic: Tepas Tandha Yekti
Sumber instagram @kratonjogja
Comments


EmoticonEmoticon